Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 2 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 891.10422 / (12/12/2018)
Any actual -1.04%
1 any -1.10%
3 anys -0.64%
5 anys -0.34%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Fondtesoro Curt Termini, FI és el fons d'inversió que proporciona la màxima seguretat d'inversió. ja que inverteix en qualsevol de les modalitats de Deute de l'Estat emeses en euros pel Tresor Públic del Regne d'Espanya: Lletres del Tresor, Bons de l'Estat i Obligacions de l'Estat.

L'objectiu del fons o benchmark és superar la rendibilitat pròpia de les Lletres del Tresor a 3 mesos.

El fons CE Fondtesoro Curt Termini, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 2 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 891.10422
(12/12/2018)
-1.04% -1.10% -0.64% -0.34% Contractar - CE Fondtesoro Curt Termini, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula fan referència a la classe A dels fons d'inversió.


El 70% de l'exposició total del fons haurà d'estar invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats. En tot caso un 70% del patrimoni del fons estarà invertit en Deute de l'Estat en euros, en qualsevol de les seves modalitats, computant-se a l'efecte d'aquest apartat, els bons emesos pels "FTPymes" que comptin amb l'aval de l'Estat, els bons emesos pels "FTVPO" que comptin amb aval del ICO, les emissions del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), les emissions del Fons d'Amortització del Dèficit Elèctric (FADE), el Deute emès directament pel ICO i els crèdits del Fons per Finançar el Pagament a Proveïdors (FFPP) quan es converteixin en bons, fins al límit del 30 per 100 del patrimoni del fons.


Fins a un 30% de l'exposició es podrà invertir en valors de renda fixa diferents del Deute de l'Estat, negociats en un mercat regulat, i amb una qualificació de solvència no inferior a la del Regne d'Espanya emesa o confirmada per una agència de qualificació crediticia, així com en dipòsits en entitats de crèdit que tinguin reconeguda aquesta qualificació mínima i en instruments del mercat monetari cotitzats o no, que compleixin aquest requisit, tots en euros. La durada de la cartera no superarà els 12 mesos. Els instruments derivats tindran com a subjacent valors de renda fixa, tipus d'interès o índexs de renda fixa, tots en euros.

 

Caixa Enginyers Fondtesoro Corto Plazo, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 354.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
12 des. 2018 891.10422 -0,006%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.461
En l'any -1.041
1 any -1.101
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.14
Trimestre 2 -0.326
Trimestre 1 -0.215
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -1.041
2017 -0.522
2016 -0.338
2015 -0.45
2014 0.753
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
12/12/2018 891.10422 11.275.355,11 -0,006%
11/12/2018 891.15492 11.451.098,87 -0,003%
10/12/2018 891.18047 11.339.300,36 -0,014%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Conservador

Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenir com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

Categoria CNMV: Renda Fixa Euro

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys d'1 any.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Fondtesoro tanca el mes amb una caiguda del 0,21% minvat principalment per la sensible ampliació del crèdit. A Europa, els negociadors de la UE i del Regne Unit van arribar a un acord en relació a tots els elements de la retirada per el "Brexit": els drets dels ciutadans, la liquidació financera, un període de transició i la gobernanza i els protocols sobre Irlanda, Xipre i Gibraltar. Quant a la futura relació entre Irlanda i Irlanda del Nord, la solució d'últim recurs comporta la creació d'un territori duaner únic entre la UE i el Regne Unit, que s'aplicarà des del final del període de transició fins que sigui aplicable un acord posterior. Irlanda del Nord seguirà, per tant, formant part del mateix territori duaner que la resta del Regne Unit. Aquest acord abasta totes les mercaderies, amb excepció dels productes de la pesca i de l'aqüicultura. La creació del territori duaner únic inclou els compromisos corresponents en matèria de condicions d'igualtat i mecanismes d'aplicació adequats per garantir una competència lleial entre els 27 i el Regne Unit. D'altra banda, la Comissió Europea "CE" va activar els mecanismes per obrir expedient per dèficit excessiu a Itàlia. La CE destacava el canvi material que significava els nous pressupostos del país transalpí respecte a la valoració realitzada al maig de 2018. D'aquesta manera, la CE remarcava les principals objeccions sobre les previsions realitzades pel govern italià en la proposta enviada: riscos a la baixa sobre el PIB nominal en els propers anys, estimació del "output gap" de l'economia italiana, influència en els nivells de preus i impacte de l'augment de la despesa pública i les reformes estructurals (sistema judicial i sector públic) en l'activitat econòmica. Als EUA, alguns membres de la Reserva Federal expressaven els seus dubtes al voltant a la conveniència de seguir pujant els tipus d'interès en els propers mesos. D'aquesta manera, es destacava la falta del repunt inflacionista esperat i l'augment dels dubtes en relació al creixement global. El consens de mercat ja únicament espera 3 pujades de tipus fins a finals de 2019 (una al desembre de 2018 i dos més al llarg del proper any). Pel seu costat, el preu del petroli cau en les últimes 4 setmanes més d'un 34% minvat per la rebaixa en la previsió de demanda global del cru realitzada per l'Agència Internacional d'Energia "EIA" i la OPEC. Es manté el moviment d'aversió al risc als mercats de renda fixa davant unes menors expectatives de creixement econòmic (principalment minvat per la guerra comercial entre els EUA i la Xina), la inestabilitat generada per les negociacions pel "Brexit" i la proposta de pressupostos enviada pel govern italià a la CE. En tipus, la rendibilitat del deute alemany i nord-americà a 10 anys cau fins al 0,31% i el 2,99% respectivament. Quant al crèdit, aquest s'amplia significativament davant els dubtes al voltant del creixement econòmic i el possible impacte sobre els resultats empresarials. D'aquesta manera, tant el crèdit "Investment Grade" com el" High Yield" amplien significativament fins als 81 i els 328 punts bàsics respectivament, i es situen en nivells no vists des de finals de 2016. Els sectors més cíclics són els que més amplien (industrial, matèries primeres i financers). Quant a divises, l'euro cotitza pràcticament sense canvis en les seves creus amb el dòlar americà (1,13) i la lliura esterlina (0,885).

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de novembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.