Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Global, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Global, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional amb vocació global que inverteix en companyies líders i de referència en els seus respectius sectors sense restriccions geogràfiques. L'estratègia de gestió del fons és seleccionar aquelles companyies amb models de negoci sostenibles, fortalesa financera i amb excel·lents perspectives de creixement que operin tant als mercats desenvolupats com als mercats de països emergents. Se segueix una filosofia de gestió ascendent i de llarg termini, reduint així la rotació de la cartera.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI World en Euros. 

El fons CE Global, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 5 de 7
Estrelles Morningstar* 3 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 7.53625 / (18/02/2019)
Any actual 11.32%
1 any -0.70%
3 anys 7.30%
5 anys 6.85%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Global, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Global, FI és un fons d'inversió de renda variable internacional amb vocació global que inverteix en companyies líders i de referència en els seus respectius sectors sense restriccions geogràfiques. L'estratègia de gestió del fons és seleccionar aquelles companyies amb models de negoci sostenibles, fortalesa financera i amb excel·lents perspectives de creixement que operin tant als mercats desenvolupats com als mercats de països emergents. Se segueix una filosofia de gestió ascendent i de llarg termini, reduint així la rotació de la cartera.

L'objectiu de rendibilitat o benchmark del fons és superar la rendibilitat de l'índex MSCI World en Euros. 

El fons CE Global, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Molt conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell el qual l'únic objectiu com a inversor és la protecció del capital, no desitjant obtenir més rendibilitat si això suposa assumir més risc.

 • Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tot i tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació.

 • Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 5 de 7 3 Estrelles Morningstar de 5 7.53625
(18/02/2019)
11.32% -0.70% 7.30% 6.85% Contractar - CE Global, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

En general, no existeix restricció geogràfica, sent la inversió en països emergents inferior al 25%. No obstant això, per a la renda variable s'invertirà principalment en països de la Zona Euro, Gran Bretanya, Amèrica del Nord i Àsia.

L'exposició en renda variable serà superior al 75% de l'exposició total del fons i podrà ser tant en valors d'alta com de mitja capitalització borsària. La part no invertida en renda variable estarà invertida en actius de renda fixa, pública o privada, sense límit de durada.

L'exposició a risc divisa podrà aconseguir el 100%. Els actius de renda fixa i instruments de mercat monetari en els quals inverteixi el fons tindran una qualificació crediticia igual o superior a la qual a cada moment tingui el Regne d'Espanya. No s'exigeix qualificació crediticia mínima per a dipòsits.

 

Caixa Enginyers Global, FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 1833.


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
18 feb. 2019 7.53625 0,338%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -4.3
En l'any 11.325
1 any -0.703
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2019 11.325
2018 -12.021
2017 11.327
2016 2.193
2015 8.42
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
18/02/2019 7.53625 68.843.597,06 0,338%
17/02/2019 7.51089 68.611.877,28 -0,004%
16/02/2019 7.51121 68.614.848,53 -0,004%
Informe Risc
Nivell 5 - Arriscat

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

 

Perfil de risc: Arriscat      

Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca retorns significatius conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar pèrdues significatives.

Categoria CNMV: Renda Variable Internacional

Termini indicatiu de la inversióAquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

Durant el mes de gener, el fons va registrar un avanç del 8,04% mentre que l'índex de referència va avançar un 7,27%. A nivell macroeconòmic, la Reserva Federal dels Estats Units va alertar que durant els últims mesos el creixement econòmic global s'havia alentit, principalment a la Xina i Europa, a causa d'una elevada incertesa a nivell geopolític (Brexit), les tensions comercials i els efectes de l'aturada governamental als EUA. D'aquesta manera, els membres del Comitè FOMC ¿Federal Open Market Committee¿ van acordar ser pacients a l'hora de determinar l'impacte dels futurs passos quant a política monetària es refereix. D'altra banda, es va destacar que l'escenari per a noves pujades de tipus s'havia afeblit lleugerament ja que els riscos a un augment sensible de la inflació per sobre de l'objectiu del banc central havien disminuït considerablement (en l'actualitat el consens de mercat no espera cap pujada de tipus pel 2019). En relació a les companyies en cartera, el major contribuïdor del fons va ser la companyia brasilera Kroton Educacional (+28,86%), mentre que el principal detractor va ser la irlandesa Kingspan Group (-4,49%). Pel costat de decisions de gestió, s'incorporen quatre noves companyies: Booking, Befesa, Digital Realty Trust i Euronext. Booking és una agència de viatges online estatunidenc que compta amb una elevada quota de mercat en múltiples regions, destacant a Europa i els EUA. La companyia s'afavoreix de l'efecte xarxa i els costos d'escala per a protegir la seva posició dins d'un mercat que cada vegada és més competitiu i que afronta la irrupció d'un nou competidor, Google Hotels. Quant a Befesa, es tracta d'una empresa hispà-alemanya que es dedica al reciclatge de la pols d'acer, escòries salines i residus d'alumini, així com de la logística d'aquests i altres serveis industrials relacionats. Quant a Digital Realty Trust, és un REIT nord-americà que posseeix i gestiona 203 centres de dades als Estats Units, Europa i Àsia, que representen una àrea llogable d¿al voltant de 32 milions de peus quadrats (prop de 3 milions de metres quadrats). Els seus actius són d'altíssima qualitat, situats en enclavaments estratègics, amb alta demanda i proximitat a clients corporatius. Finalment, Euronext és un grup de borses de valors europees composta per la Borsa de Paris, la Borsa d'Amsterdam, la Borsa de Brussel·les, la Borsa de Lisboa i la Borsa de Dublín, sent un dels principals grups de borses de valors del món, i el tercer més important d'Europa. Per a finançar les compres, es desinverteix en companyies amb menor potencial de revalorització, com són Intesa SanPaolo, Evonik Industries, Michaels Companies.

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de gener de 2019. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.