Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* 2 Estrelles Morningstar de 5
Valor liquidatiu //Data 702.65491 / (21/06/2018)
Any actual -0.66%
1 any -1.24%
3 anys 0.34%
5 anys 0.36%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Premier, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

Caixa Enginyers Premier FI és un fons d'inversió amb vocació Renda Fixa Internacional. La seva estratègia d'inversió busca beneficiar-se de les expectatives en les corbes de tipus d'interès, el moviment dels diferencials de crèdit i dels esdeveniments que a nivell macroeconòmic tinguin un efecte en el mercat de deute.

El fons es gestiona de forma flexible per tal d'aprofitar les oportunitats d'inversió que proporciona la inversió en mercats de renda fixa global i té com a objectiu o benchmark, superar la rendibilitat mitjana de la categoria Renda Fixa Internacional publicada per Inverco. 

El fons CE Premier, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 2 Estrelles Morningstar de 5 702.65491
(21/06/2018)
-0.66% -1.24% 0.34% 0.36% Contractar - CE Premier, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

La inversió es dirigirà a valors de renda fixa emesa per emissors públics i privats, sense predeterminació per sectors o països. S'inclouen dins de l'univers d'inversió els mercats emergents. No s'exigirà rating mínim a les emissions en les quals inverteixi pel que podria fins i tot presentar en determinats moments exposició a risc de crèdit amb qualitat creditícia baixa (inferior a BBB-).

Podrà invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats, sempre que siguin líquids.

La durada de la cartera s'ajustarà en funció de la conjuntura o visió de mercat de l'equip de gestió i podrà oscil·lar entre el curt i llarg termini, amb un màxim de durada de 12 anys. La durada pot ser negativa amb un límit mínim de 3 anys negatius i s'obtindrà a través de l'ús d'instruments financers derivats.

Caixa Enginyers Premier FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 3715.

Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
21 juny 2018 702.65491 -0,075%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -0.757
En l'any -0.656
1 any -1.242
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -
Trimestre 2 -
Trimestre 1 -0.669
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -0.656
2017 -0.35
2016 1.623
2015 -0.25
2014 1.109
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
21/06/2018 702.65491 86.376.493,04 -0,075%
20/06/2018 703.18089 86.584.941,21 0,028%
19/06/2018 702.98458 86.933.837,22 -0,041%
Informe Risc
Nivel de riesgo 3 - Moderado

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Renda Fixa Internacional

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

El CE Premier tanca el mes amb una caiguda del 0,45% minvat per la pujada de tipus del deute sobirà perifèric i l'ampliació generalitzada del crèdit. A Europa, l'evolució dels mercats financers de renda fixa va estar marcada per l'agenda política a Itàlia i Espanya. Al país transalpí, els partits Moviment 5 i Lega Nord van aconseguir un principi d'acord per a la formació de govern sobre la base d'una important expansió fiscal que tindria un impacte significatiu sobre el dèficit fiscal del país. La proposta inclou la reducció de l'IRPF en funció de la renda disponible, una reducció de l'impost de societats fins al 15%, una renda bàsica de ciutadania amb un límit de 2 anys i un canvi substancial en política exterior, especialment en relació a la UE. Minvat per una proposta de govern clarament enfrontada a les línies marcades per la UE en els últims anys, l'euro es deprecia en el seu encreuament enfront del dòlar un 3,3% en les últimes 4 setmanes. A EUA, el secretari del Tresor nord-americà, Steven Munchin, va anunciar que el govern havia accedit a suspendre els aranzels com a part d'un acord aconseguit amb Xina, en el qual el gegant asiàtic es comprometia a augmentar la compra de béns nord-americans per així reduir el dèficit comercial (que l'any passat va aconseguir la xifra record de 375.000 milions de dòlars). Amb aquest acord es redueix el risc a una guerra comercial a gran escala entre les dues majors potències econòmiques del món. En relació al petroli, membres de l'Organització de Països Exportadors de Petroleo "OPEP" i Rúsia van admetre que l'acord de retallada de producció aprovat fa un any i mitjà podria "relaxar-se", augmentant així els nivells de producció. Aquests contactes es produeixen abans de la propera conferència de l'OPEP que tindrà lloc a Viena el proper 22 de juny. L' anuci es va fer notar en la cotització del petroli Brent, el qual va caure des dels 80 dòlars el barril fins als 77. Mes d'importants canvis en els actius de renda fixa. En un moviment d'aversió al risc causat per la incertesa política a Itàlia i Espanya, la prima de risc dels països perifèrics de la zona euro amplia de manera molt significativa. D'aquesta manera, la primes de risc italianes i espanyoles pugen fins als 245 pb i els 116 pb des dels 123 pb i els 72 pb respectivament. A més, important aplanamiento de les corbes de tots dos països hagut de principalment a la forta pujada de tipus de la part més curta de la corba "bear flattening". Pel seu costat, actius refugi com són  el deute alemany o nord-americà redueixen la seva rendibilitat. Quant al crèdit, sensible ampliació dels diferencials des de nivells històricament baixos davant una inestabilitat política que afegeix una mica d'incertesa al creixement econòmic en el vell continent. D'aquesta manera, el crèdit "IG" i el "HY" a 5 anys amplien fins als 69 pb i els 305 pb des dels 54 pb i els 271 pb respectivament.

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 31 de maig de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.