Els nostres fons

 

ILUNION ACCESIBILIDAD, ESTUDIOS Y PROYECTOS Certificación WCAG-WAI AA (abre en nueva ventana)

CE Gestió Alternativa, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Alternativa, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en una cuidada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera d'inversió diversificada i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 200 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 4%.

Amb el fons CE Gestió Alternativa, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Alternativa, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Información general
Perfil de risc (+) Perfil de risc 3 de 7
Estrelles Morningstar* No aplica
Valor liquidatiu //Data 5.86804 / (19/10/2018)
Any actual -3.99%
1 any -4.49%
3 anys -1.59%
5 anys -1.65%

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

CE Gestió Alternativa, FI

Gestora: Caixa Enginyers Gestió

CE Gestió Alternativa, FI és un fons d'inversió de retorn absolut que inverteix en una cuidada selecció de fons d'inversió amb diferents estratègies de gestió alternativa pertanyents a les millors gestores mundials, dissenyant una cartera d'inversió diversificada i amb un excel·lent control de riscos. La seva filosofia d'inversió és l'obtenció de rendibilitats amb independència de l'evolució dels mercats amb un objectiu de rendibilitat o benchmark concret que consisteix a batre la rendibilitat de l'índex Eonia més 200 punts bàsics amb un límit de volatilitat mitjana anual màxima del 4%.

Amb el fons CE Gestió Alternativa, FI els partícips poden beneficiar-se d'una estratègia de gestió flexible que aporta descorrelació respecte la renda variable i la renda fixa, podent-se obtenir rendibilitats en qualsevol entorn i amb una clara vocació de preservació del capital. 

El fons CE Gestió Alternativa, FI té les següents classes de participacions:

Classes del Fons

Cerrar  
 • Perfil de risc 2 de 7 Conservador

  Aquest perfil es defineix com aquell que, tenint com a objectiu prioritari la conservació del capital, admet nivells reduïts de risc que podrien ajudar a mantenir la capacitat adquisitiva associada a la inversió, reduint els efectes negatius de la inflació i impostos.

 • Perfil de risc 4 de 7 Moderat

  Aquest perfil es defineix com aquell que busca, a mitjà termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, podent generar-se pèrdues

 • Perfil de risc 6 de 7 Arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor busca tornades significatives de les seves inversions, en un horitzó temporal de mitjà-llarg termini, al no tenir necessitats de liquiditat, acceptant per a això, un major grau de volatilitat en les seves inversions, podent generar-se pèrdues significatives.

 • Perfil de risc 7 de 7 Molt arriscat

  Aquest perfil es defineix com aquell en el qual l'inversor disposa de recursos que no requereix utilitzar en el mitjà-llarg termini i pels quals persegueix aconseguir altes rendibilitats, estant disposat a realitzar inversions a llarg termini amb elevats nivells de risc, podent generar-se pèrdues molt significatives.

Perfil de risc (+) Estrelles Morningstar* Valor liquidatiu /
Data
Rendibilitat anualitzada Contractar
Any actual 1 any 3 anys 5 anys
Perfil de risc 3 de 7 No aplica 5.86804
(19/10/2018)
-3.99% -4.49% -1.59% -1.65% Contractar - CE Gestió Alternativa, FI

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula, fan referència a la classe A dels fons d'inversió.

S'invertirà entre el 0%-100% del patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyin o no al grup de la gestora. Com a màxim s'invertirà un 20% en una mateixa IIC.

Les IIC no harmonitzades seran menys del 30% del patrimoni. Es podrà invertir sense límit predeterminat quant a tipus d'actiu, renda variable o renda fixa, capitalització, emissor (públic o privat), divises i mercats (incloent emergents sense límit definit).

El fons realitzarà una gestió alternativa, bé mitjançant la inversió en IIC de gestió alternativa o mitjançant la combinació d'un altre tipus d'actius. Per la part invertida indirectament a través de IIC no existiran límits quant a qualitat crediticia i durada.

La inversió directa en renda variable serà en valors amb liquiditat suficient per permetre una operativa fluida. La inversió directa en renda fixa es realitzarà en actius amb qualificació crediticia baixa (mín. B-), encara que es limitarà a un 25% del patrimoni, la resta haurà de realitzar-se en actius amb qualificació crediticia mitjana o superior (mín. BBB-). La durada mitjana de la renda fixa estarà entre -5 i 5 anys.

 

Caixa Enginyers Gestió Alternativa FI, té com a entitat gestora Caixa Enginyers Gestió, SGIIC, SAU, com a societat dipositària, a Caixa d'Enginyers, S. Coop. de Crèdit, i està registrat a la CNMV amb el número 2940.


Els fons d'inversió no són dipòsits i comporten risc d'inversió, inclosa la possibilitat que, en períodes concrets de càlcul, es produeixin minusvàlues. Aquest document no és el fullet informatiu i no constitueix una oferta de compra o venda de participacions. Pots consultar el fullet informatiu i el document amb les Dades Fonamentals per l'Inversor registrat a la CNMV en qualsevol oficina de Caixa d'Enginyers, o bé connectant-te a www.caixa-enginyers.com o www.cnmv.es. Llegeix el fullet informatiu abans de realitzar qualsevol inversió.


Consulta el fullet informatiu on es relaciona la descripció de les tipologies de risc a les que pot estar subjecte aquest fons d'inversió.

Valor participación
19 oct. 2018 5.86804 -0,280%
Evolució Rendibilitat Fons
Carregant

Nota: Rendibilitats a 12 mesos o des de data de canvi rellevant en la política d'inversió del fons.

La informació continguda en el gràfic adjunt fa referència a l'evolució històrica del fons, sense que això pugui garantir rendibilitats futures.

Taula de rendibilitats acumulades
Rendib. acum. %
6 mesos -3.568
En l'any -3.99
1 any -4.494
Taula de rendibilitats trimestrals
R. Trim. %
Ultimo Trimestre -
Trimestre 3 -0.215
Trimestre 2 -0.303
Trimestre 1 -1.101
ficha.fondo.tabla.rentabilidades-anuales
Rendibilitat any %
2018 -3.99
2017 1.448
2016 -2.155
2015 -0.881
2014 -2.679
Taula de valors liquidatius
Data Valor liquidatiu Patrimoni Rendibilitat a 1 dia
19/10/2018 5.86804 15.304.744,19 -0,280%
18/10/2018 5.8845 15.357.044,96 -0,299%
17/10/2018 5.90213 15.445.516,65 0,139%
Informe Risc
Informe risc

 

Aquesta dada indica el risc del fons i està calculat en base a dades històriques que no constitueixen una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. Així mateix, la categoria indicada pot variar al llarg del temps.

Perfil de risc: Moderat

Aquest perfil es defineix com aquell que cerca, a mig termini, rendiments superiors als tipus d'interès de mercat, acceptant nivells moderats de risc, i pot generar pèrdues.

Categoria CNMV: Retorn Absolut

Termini indicatiu de la inversió: Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que preveuen retirar els seus diners en un termini de menys de 5 anys.

 

Producte no complex, regulat per la Directiva MiFID, relativa als mercats d'instruments financers.

Dades a tancament de mes

COMENTARI DE CARTERA

A Europa va destacar la decisió del Govern italià d'elevar el dèficit de l'1,8% al 2,4% creant així un entorn d'inestabilitat als mercats europeus i complicant les relacions amb la Comissió Europea. D'altra banda, va continuar el sentiment pessimista entorn les negociacions lligades al Brexit, on cada vegada sembla més difícil d'aconseguir un acord. En l'altre costat de l'Atlàntic, el president nord-americà Donald Trump va anunciar un altre paquet d'aranzels (10%) sobre productes xinesos per valor de 200.000 milions de dòlars i va amenaçar amb altres 267.000 milions de dòlars en cas que Xina prengui represàlies. En relació als Bancs Centrals, l'entitat presidida per Mario Draghi va decidir mantenir sense variació els tipus d'interès, mentre que també va baixar la previsió del creixement econòmic en 2018 al 2% (2,1% anterior) i del 2019 a l'1,8% (1,9% anterior) per a la zona Euro. Als Estats Units va destacar la reunió de la Reserva Federal, on l'entitat dirigida per Jerome Powell va acordar pujar el tipus oficial en 25 pb fins al rang 2 - 2,25%, mentre que va revisar a l'alça el creixement per 2018 i 2019 fins al 3,1% i 2,5% respectivament. En relació a l'evolució dels mercats, els principals índexs americans van tancar el mes en positiu a excepció l'índex tecnològic Nasdaq Composite (-0,78%). En el vell continent l'índex Euro Stoxx 50 va tancar pràcticament pla (+0,19%) davant la volatilitat generada per la situació del país transalpí. L'índex de renda variable emergent va tancar a la baixa (-0,76%) afectat per l'evolució de la guerra comercial i la incertesa al voltant de la resolució de les eleccions generals a Brasil. Al mercat de deute va haver pujades en els rendiments del tresor americà i alemany a 10 anys, que van tancar setembre a nivells del 3,06% i 0,47% respectivament. En renda fixa va destacar la recuperació del deute emergent, tant en divisa forta com en divisa local, després de l'acord entre Argentina i el FMI d'una ampliació del crèdit original i la lleugera millora en les polítiques monetàries per part del govern turc. En relació a les matèries primeres el preu del Brent (+6,85%) va tancar el període a 82,72 USD/Barril després de l'anunci de l'OPEP de no augmentar la producció de manera preventiva i la creixent preocupació del dèficit de subministrament relacionat amb les sancions d'Estats Units i Iran. Finalment l'euro es va mantenir sense variacions front el dòlar (0,02%) i acumula una reculada del 3,34% en aquest any.

A nivell de cartera el fons va tancar el mes de setembre amb una rendibilitat de -0,17% acumulant així un resultat en el que va d'any de -1,61%. Pel costat positiu, les majors contribucions van provenir de les inversions en matèries primeres, renda variable Japó i inversions alternatives en renda fixa, mentre que les principals detraccions van provenir de la inversió en estratègies long/short de renda variable market neutral i renda variable europea i global. D'aquesta forma, van destacar positivament l'H2O Adagi (+2,27%) amb estratègies long/short en renda fixa i divises, el fons T.Rowe Japanese Equities (+3,32%) i el ETF SPDR S&P Global Natural Resources (+3,56%) que inverteix en companyies d'explotació recursos naturals. Per la part negativa van destacar les correccions del fons Merian Global Eq Abs Ret (-1,94%) long/short de renda variable market neutral, G Fund Avenir Europe (-2,75%) de renda variable Europa petites companyies i el fons BG Worldwide Discovery (-2,51%) de renda variable global petites companyies. Quant a operativa, durant el mes de setembre es van realitzar alguns canvis en la cartera; es va canviar el fons Merian Global Eq Abs Ret pel fons de Blackrock Americas Diversified Eq Abs Ret, tots dos long/short market neutral. També es va canviar el ETF Alerian MLP de gestió passiva pel fons Pimco MLP & Energy infrastructure amb una gestió activa. Com cada mes, es van dur a terme operacions en derivats a fi de realitzar cobertures amb un resultat global positiu (+0,02%).

 

*Estrelles Morningstar a 5 anys, i a 3 anys per el CE Premier FI, a 30 de setembre de 2018. 
Morningstar no proporciona estrelles ni per a fons garantits ni per a fons de retorn absolut.

Les dades relatives al valor liquidatiu, rendibilitat i patrimoni de la taula adjunta fan referència a la classe A dels fons d'inversió.